Höj ersättningen och satsa på personalen – så vänder vi förlossningskrisen!

Förlossningskrisen i Stockholm är allvarlig. Rekordmånga kvinnor har hänvisats till andra län för att föda, barnmorskor har berättat om en ohållbar arbetsmiljö och i veckan gick ledningen för BB Stockholm ut och efterlyste politiska åtgärder från de styrande i landstinget. Socialdemokraterna delar professionens åsikt och tycker det är dags för handling. 

Socialdemokraterna vill ha höjd ersättning till förlossningsklinikerna i kombination med en rad åtgärder. Detta för att vända förlossningskrisen som de styrande borgerliga partierna inte har några förslag för att förändra. Förslagen om höjd ersättning och krafttag i förlossningsvården kommer att lämnas till landstingsstyrelsens nästa sammanträde 25 augusti.

– Födande kvinnor har fått ökad otrygghet och mindre valfrihet under moderaternas styre. Men vi kräver att ingen kvinna med värkar ska avvisas för att tvingas åka till andra län. De stängda förlossningsplatserna måste öppna genom att arbetsvillkoren för personalen förbättras. Stockholms läns landsting är det rikaste i landet och utöver höga skatteintäkter har staten tillfört landstinget kraftigt ökade statsbidrag de senaste åren. Det är hög tid att förlossningsvården och vårdpersonalen får del av dem, säger Erika Ullberg oppositionslandstingsråd (S).

 

 Våra förslag för att vända förlossningskrisen

 • Höj ersättningen till förlossningsenheterna (förlossningsvården har inte fått höjd ersättning sedan 2008). Den höjda ersättningen kan bland annat användas till en bättre löneutveckling för barnmorskorna samt flexibla arbetsscheman med möjlighet till arbetstidsförkortning.
   
 • Inför mål om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning och arbeta utifrån att alla kvinnor i länet har rätt att föda i sitt hemlandsting.
   
 • Avveckla vårdval förlossning som upphandlingsform då vårdvalet har lett till mindre valfrihet och sämre tillgänglighet för länets kvinnor. Inför en sammanhållen förlossningsvård präglad av kontinuitet där olika inriktningar på förlossningsvård kan upphandlas av landstinget,
   
 • Inför en barnmorskeledd enhet på Karolinska i Huddinge. Vi vill se fler alternativ av förlossningsverksamheter i direkt anslutning till akutsjukhusen i stil med BB Sthlm och det populära men numera nedlagda Södra BB.
   

Bakgrund: De borgerliga partierna har styr landstinget i över 10 år. Trots detta var det inte förrän sent i vår som de presenterade en förlossningsplan. Förlossningsplanen kommer alldeles för sent och är dessutom otillräcklig då den inte har någon lösning på hur vi ska kunna stoppa personalflykten i förlossningsvården. Dessutom tillför det moderatledda styret inga långsiktiga ekonomiska resurser till den ansträngda förlossningsvården som inte fått höjd ersättning sedan 2008.

För att vända den negativa utvecklingen inom förlossningsvården behöver vi höja ersättningen till förlossningsklinikerna så att de kan bemanna med en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning samt ge barnmorskorna en bättre löneutveckling och mer tid till återhämtning.

Vi tycker det är dags att de styrande politikerna i landstinget lyssnar till barnmorskorna som gör ett fantastiskt arbete. Det är genom att värna om vårdpersonalen som vi kan ge invånarna i Stockholm en trygg vård!

För frågor och vidare information kontakta:


Fredrik Strelert

Pressassistent för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

fredrik.strelert@sll.se

070-737 37 43 

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Taggar:

Prenumerera