Infrastrukturminister Anna Johansson besöker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen bjuder in infrastrukturminister Anna Johansson för samtal om behovet av utbyggd tunnelbana för Stockholms tillväxt och uppmana regeringen att satsa mer på Stockholm. Utbyggnaden i Stockholmsförhandlingen är bra men det är viktigt att staten är mer delaktig i nästa steg.

Det görs 1,2 miljoner resor med tunnelbanan varje dag och behovet av utbyggd tunnelbana växer i takt med att vi blir allt fler som bor i regionen. I februari börjar förhandlingar mellan stat, landsting och kommuner om infrastrukturinvesteringar i den så kallade Sverigeförhandlingen. En förhandling som är initierad av staten.

– Utbyggd tunnelbana är avgörande för Stockholmsregionens tillväxt. Stora satsningar som en ny nord-sydlig tunnelbanelinje behöver statlig medfinansiering och vi hoppas att regeringen kan bidra än mer till den nödvändiga utvecklingen av tunnelbanan Trängselskatten ska återinvesteras här och räknas som regionens medfinansiering då det främst är våra bilister som betalar, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

 – Vi vill att fler reser med kollektivtrafiken. För det krävs en attraktivare kollektivtrafik med utbyggd tunnelbana och snabbare och effektivare resande genom exempelvis ökad framkomlighet för busstrafiken, säger Talla Alkurdi, oppositionstrafiklandstingsråd (S).

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill att:

o   Regeringen tar ett ökat ansvar för utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholm.

o   Det statliga stödet ökar. I förhandlingarna kommer vi peka ut en ny nord-sydlig tunnelbanelinje ”lila linjen” från Hagsätra via Fridhemsplan som särskilt viktig.

Besök kommer att ske på förvaltningen för utbyggd tunnelbana i Stockholms läns landsting. De kommer presentera sina projekt för utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden. Sedan besöks projektplats Hagastaden samt MTR som ansvarar för tunnelbanan.


Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar