Investera i ny stomtrafik i Söderort

Socialdemokraterna i landstinget kräver att landstingsmoderaterna snarast söker statlig medfinansiering för att skapa en ny stombusslinje från Kungens kurva till Orminge i Nacka via Älvsjö och Gullmarsplan.

Socialdemokraterna föreslog redan 2015 att SL bör satsa på nya stomlinjer i Söderort. Att landstingsmoderaterna nu öppnar för att utreda stomtrafik mellan Gullmarsplan och Älvsjö är välkommet men det går för långsamt. Socialdemokraterna är positiva till att bygga ut tvärbanan men vi behöver satsa på stomtrafiken här och nu anser Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd i landstingets trafiknämnd. 

- Äntligen har Landstingsmoderaterna som styrt SL i 10 år öppnat ögonen för att tvärförbindelserna i kollektivtrafiken i Söderort behöver förbättras. Att utreda utbyggd tvärbana är bra men kommer ta många år. Söderort växer så att det knakar och behöver bättre busstrafik här och nu, säger Talla Alkurdi (S).

Regeringen investerar miljarder på ny kollektivtrafik i Sveriges städer. Socialdemokraterna i landstinget kräver att SL söker medfinansiering för att skapa en ny stombusslinje från Kungens kurva till Orminge i Nacka via Älvsjö och Gullmarsplan.

- Landstingsmoderaterna måste utnyttja den fantastiska möjligheten som finns att ta del av regeringens satsning på ny kollektivtrafik och ansöka om investeringar i ny stombusstrafik i Söderort redan i år. Vi vill bygga ut en stomlinje hela vägen från Orminge i Nacka till Kungens kurva via Gullmarsplan och Älvsjö.

 

Bakgrund

Socialdemokraterna föreslog för två år sedan att en ny stomlinje mellan Orminge och Kungens Kurva via Gullmarsplan och Älvsjö skulle utredas. Linjen finns med i den stomnätsplan som SL tog fram år 2014. Linjen kallas i stomnätsplanen för Stockholms län för Linje M. För att en stomlinje ska få hög kapacitet krävs bra framkomlighet och hög turtäthet. Därmed kan gaturummet behöva anpassas. Detta är ett första steg mot att bygga så kallad superbusstrafik eller tvärbana.

Stadsmiljöavtal är en satsning där regeringen satsar 2,75 miljarder kronor på klimatsmarta satsningar i kommuner och landsting. Pengar kan sökas för att göra förbättringar i kollektivtrafiken. Socialdemokraterna föreslog redan 2015 att medfinansiering skulle sökas för att bygga stombusslinjer i Stockholm söderort. Sista ansökningsdatum för årets ansökan är den 13 april 2017.

 

För ytterliggare info kontakta:

 

Göran Gutiérrez-Aranda

Pressekreterare

goran.gutierrez-aranda@politik.sll.se

070-737 35 34