Köerna och missnöjet växer inom psykiatrin - (s) lovar coach till unga psykiskt sjukaPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2008-09-30

Köerna och missnöjet växer inom psykiatrin (s) lovar coach till unga psykiskt sjuka Köerna växer inom psykiatrin och antalet anmälningar till Patientnämnden när det gäller psykiatrisk vård har ökat med 28 procent i år. Anmälningarna som handlar om ofullständig eller felaktig behandling har ökat med hela 70 procent. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting lovade idag på ett presseminarium att varje ung allvarligt psykiskt sjuk människa ska ha rätt till en coach. Coachen ska se till så att patientens vård och andra insatser samordnas och hjälpa den som är sjuk ut i arbetslivet. Det är första steget mot ett bättre omhändertagande av gruppen unga psykiskt sjuka.

—Det är ett dåligt betyg för landstingsmajoriteten när fler är missnöjda med psykiatrin och när köerna till behandling ökar. De psykiskt sjuka är ofta en röstsvag grupp och därför har vi politiker ett extra ansvar att alltid värna deras intressen, säger Ingela Nylund Watz, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.

—Unga personer som drabbas av psykisk sjukdom hamnar ofta utanför arbetslivet. Det skapar ytterligare klyfta mellan den som är frisk och den som är sjuk. Arbete ger också mening, sammanhang och gemenskap och därför är det viktigt att vi hjälper unga med psykisk sjukdom att komma ut i arbetslivet, säger Dag Larsson, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.

Läs mer: Elektroniskt bifogat i mejlet finns ett kort faktablad om de coacher som socialdemokraterna vill införa samt fakta om anmälningar till Patientnämnden.

Den senaste väntetidsstatistiken: http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2008/2008-08- 12/3Bilaga%209%20Väntetidsläget%20i%20siffror.pdf

Presskontakt: Magnus Ljungkvist, pressekreterare, 070-737 41 74, magnus.ljungqvist@politik.sll.se1

Prenumerera