KRISEN I BARNSJUKVÅRDEN: Bästa arbetsgivaren ger bästa vårdenPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2010-07-08

KRISEN I BARNSJUKVÅRDEN: Bästa arbetsgivaren ger bästa vården Det saknas personal med rätt kompetens, personalen stannar inte kvar på jobbet och nyanställd personal introduceras inte i säkerhetsrutiner. Grundläggande hygienrutiner har inte följts och barns hälsa och liv riskeras. Socialstyrelsen riktade igår mycket skarp kritik mot Astrid Lindgrens barnsjukhus. Ilija Batljan belyste problemen redan i slutet av april i Socialdemokraternas rapport "Vi kan inte vänta på att varenda unge i Stockholm får den bästa vården." – Det är ytterst den politiska ledningens ansvar att vården för våra barn är den allra bästa. Jag presenterade redan i april 18 förslag för bättre barnsjukvård. Vi vill investera 100 miljoner mer än den nuvarande majoriteten, inrätta fler intensivvårdsplatser och se till att det finns utbildade barnsjuksköterskor, säger Ilija Batljan, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

– Jag ger mig inte förrän varenda unge i Stockholm får den bästa vården. Då måste landstinget bli den bästa arbetsgivaren för att attrahera och behålla kompetent och skicklig personal, säger Ilija Batljan.

– Som kommunalråd i Nynäshamn visade jag att det är möjligt att ge alla anställda bra arbetsvillkor, fasta tjänster och heltid till dem som vill. Nu är jag beredd att ta ansvar för att Stockholms läns landsting blir en lika bra arbetsgivare, säger Ilija Batljan.

Läs Socialdemokraternas rapport från april: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Media/Nytt-fran- Stockholm/Vi-kan-inte-vanta-pa-att-varenda-unge-i-Stockholm-far-den-basta-varden/Presskontakt: Ida Strutt, pressekreterare, 070-737 39 38, ida.strutt@politik.sll.se www.socialdemokraterna.se/stockholm1

Prenumerera

Dokument & länkar