Krisen i cancervården: oacceptabelt att barn kommer i kläm

TV 4 Stockholm berättar idag att cancerdrabbade barn tvingas åka utomläns för vård på grund av bristen på sjuksköterskor inom barncancervården på Astrid Lindgrens sjukhus. Dessutom skriver Dagens Nyheter att antalet klagomål på cancervården nästan har fördubblats på fem år. Socialdemokraterna menar att misslyckandet med att rekrytera och behålla vårdpersonal beror på avsaknaden av ett aktivt arbetsgivaransvar från landstingets sida. Ytterst ansvarig för att se till att nödvändiga förändringar vidtas är Hälso- och Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

Detta är mycket upprörande. Det går inte att lämna hela ansvaret till sjukhusledningarna. Det är inte acceptabelt att cancerdrabbade barn och vuxna inte får behandling i tid. Jag betvivlar inte att Landstingsmoderaterna vill skapa en bra sjukvård för stockholmarna, men dessvärre har de inte lyckats åstadkomma nödvändiga förbättringar trots att de har styrt landstinget i sju år. Jag saknar fortfarande svar från Filippa Reinfeldt kring hur hon ska göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare så att vi kan behålla nuvarande personal och attrahera nya medarbetare, säger Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

- Vi menar också att sjukvården behöver gå från dagens prislappsystem, som ersätter för utförda åtgärder och kortsiktiga mål till ett ersättningssystem som sätter patientens hälsonytta främst. För att detta ska lyckas måste sjukvårdspersonalen få som huvuduppgift att se till patientens hela behov av sjukvård och inte enbart tvingas fokusera på separata delar, säger Dag Larsson. 


Presskontakt:
Elin Tibell, 0707-37 43 34

Taggar:

Prenumerera

Media

Media