Lägg korten på bordet om Södertälje Sjukhus!Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-10-16

Presskontakt Anders Lönn 070-737 41 45

Lägg korten på bordet om Södertälje Sjukhus! På dagens sammanträde med landstingsstyrelsen begärde socialdemokraterna besked om planerna på att privatisera Södertälje sjukhus och all sjukvård i Södertälje, Salem och Nykvarn. Den senaste tiden har rykten och mediauppgifter gjort gällande att landstingets borgerliga majoritet planerar att privatisera hela sjukvården i området.

Tre privata företag påstås ha anmält intresse. Till Länstidningen i Södertälje har finanslandstingsrådet Chris Heister bekräftat att den borgerliga majoriteten inte utesluter en fullskalig privatisering av all sjukvård i området, inklusive Södertälje sjukhus.
– Jag är ytterst förvånad över att den borgerliga landstingsledningen överväger en privatisering av Södertälje sjukhus. I valrörelsen lovade Fredrik Reinfeldt hela svenska folket att inga sjukhus skulle privatiseras vid en borgerlig valvinst. Om de borgerliga väljer att gå vidare med sina privatiseringsplaner sviker de det löftet, säger det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz.

– Ingen information har hittills getts i den ansvariga beslutsinstansen, landstingsstyrelsens allmänna utskott. Om intresseanmälningar inkommit måste dessa omgående redovisas. Finns dessutom en process och en dialog med intressenter måste detta redovisas öppet. Hemlighetsmakeriet kring framtiden för Södertälje sjukhus riskerar att skapa oro bland både personal och lokalbefolkning. Det är dags för den borgerliga majoriteten att lägga korten på bordet, avslutar Ingela Nylund Watz.1

Prenumerera