Landstingets avknoppningar anmäls till EU-kommissionenPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2008-09-18

Landstingets avknoppningar anmäls till EU- kommissionen De avknoppningar som skett inom landstinget det senaste året strider mot EU:s konkurrensregler. Det står klart efter ett svar till europaparlamentet från konkurrenskommissionären Neelie Kroes.
– Kommissionens besked om hur privatiseringar inte får gå till är så tydligt så att jag idag väljer att anmäla landstingets avknoppningar för brott mot EG-fördraget, säger oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (s).

EG-fördraget fastslår att all privatisering av offentlig verksamhet måste ske i ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som är öppet för alla och att verksamheterna ska säljas till högstbjudande. I fallet med avknoppningarna har landstinget riktat sig till enskilda företagare och satt priset långt under marknadsvärdet.

– Landstingets avknoppningar har genomdrivits av en ideologiskt förblindad majoritet som inte tagit medborgarnas intresse till vara. Det är inte rimligt att länets skattebetalare subventionerar privatiseringar till enskilda. Om det överhuvudtaget ska ske mer utförsäljning av privat vård så måste det ske på rimliga marknadsvillkor, säger Dag Larsson.

Om kommissionen fäller avknoppningarna kan de företagare som fått köpa vårdcentraler till underpris tvingas betala mellanskillnaden till marknadsvärdet för den verksamhet de tagit över.

Dag Larsson anmälan samt frågan i europaparlamentet från Eva-Britt Svensson (v) och kommissionären Neelie Kroes svar biläggs det elektroniska utskicket av detta pressmeddelande.

Presskontakt: Magnus Ljungkvist, pressekreterare, 070-737 41 74, magnus.ljungqvist@politik.sll.se1

Prenumerera