(M) brister i kontroll och styrning av SL

Landstingsrevisorerna anser inte att SL:s ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna väljer att rikta anmärkning mot SL:s styrelse för bristande styrning och intern kontroll. Detta väcker frågan om huruvida SL:s styrelseordförande tillika trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) kommer att beviljas ansvarsfrihet. Landstingsfullmäktiges presidium som bereder frågan om ansvarsfrihet har begärt att få in ett skriftligt svar från SL:s styrelse gällande revisorernas allvarliga kritik.  Styrelsen höll därför ett extra styrelsemöte sent igår eftermiddag.

        Vi har under de senaste åren sett flera exempel på dålig avtalsuppföljning och bristande kostnadskontroll. Det vilar ett stort politisk ansvar på styrelsens ordförande som inte har tagit tag i uppenbara problem som t.ex. biljettkontrollens kvalitetsbrister. I fallet med Spårväg city har beslut dessutom forcerats fram trots bristfälliga underlag. Detta har jag påtalat och röstat emot, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Erika Ullberg.

Revisorerna påpekar också i sin rapport att produktiviteten har utvecklats negativt och att resultatet uppgår till – 156 miljoner kronor  trots den kraftiga höjning av taxan som genomfördes under året.

        Det är klart att jag är mycket bekymrad. Underskotten är stora, trängseln ökar och SL når inte punktlighetsmålen för pendeln, tunnelbana eller busstrafiken. Samtidigt behöver trafiken byggas ut för att klara den rekordstora befolkningsökningen och skapa en  attraktiv kollektivtrafik i hela vårt växande län. Revisorernas kritik ska tas på allvar och styrelsen måste nu se till att planerade åtgärder genomförs samt överväga om fler åtgärder behövs, avslutar Erika Ullberg.

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070 - 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se 

Taggar: