(M) sparar på planerade säkerhetsåtgärder för Roslagsbanan

På dagens trafiknämnd väntas den moderatledda majoriteten fatta beslut om den egenbegärda kostnadsbesparingen på 1,5 miljard kronor avseende Roslagsbanans andra etappupprustning. Det handlar om uppenbara försämringar vad gäller säkerhet och bulleråtgärder och har arbetas fram i stor hast. Socialdemokraterna kommer därför yrka avslag på
besparingen.

- Detta är ansvarslöst på både längden och tvären. Att utöka trafiken och höja hastigheten men samtidigt sänka säkerhets- och bulleråtgärder på en olycksdrabbad bana med ständiga bullerförelägganden är vansinnigt dumt. Det är direkt livsfarligt. Landstingsmoderaterna vet förmodligen själva att denna besparing inte kommer hålla, utan är kanske mest ett sätt för dem att få ihop sin budget. Om detta var en bra kostnadseffektiv lösning hade tjänstemännen föreslagit det redan från början, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Erika Ullberg.

- Även efter kostnadsbesparingen är prislappen mycket hög. Risken är också snarare att slarviga kostnadsbesparingar leder till omfattande merkostnader i miljardklassen för att åtgärda detta i efterhand. Miljarder som kunde använts till exempelvis tunnelbana till Täby i närtid, säger Erika Ullberg.

Länk till besparingsbeslut om Roslagsbanan http://www.sll.se/Handlingar/Trafiknämnden/2013/april/Tjut%20TN%20beslut%20om%20kostnadsreduceringar%20RBU.pdf

Bakgrundsinformation:

För omkring 4,7 miljarder plus fordonskostnad planeras Roslagsbanans nuvarande sträckningar få utökad trafik inom den så kallade etapp 2. Det är detta belopp Moderaterna vill minska med 1,5 miljarder genom att skära ner på säkerhet, buller och ett antal dubbelspår. Etapp 2 syftar till att när dagens pågående etapp 1 i upprustningen gett pålitlig och jämn 15-minuterstrafik så vill Moderaterna omgående bygga ut till 10-minuterstrafik. Samtidigt pågår en fördjupad idéstudie för kapacitetsstark kollektivtrafik i nordostsektorn som är klar inom ett år.

Socialdemokraterna har yrkat på att den idéstudien ska bli klar och att jämförelser görs mellan 10-minuterstrafik på Roslagsbanan och exempelvis tunnelbana till Täby i närtid. Socialdemokraterna menar också att det är helt fel att forcera igenom utökad trafik och högre hastigheter på en olycksdrabbad bana samtidigt som besparingar görs på buller- och säkerhetsåtgärder.

Presskontakt:

Malin Appelgren, 070 737 41 64

Prenumerera

Dokument & länkar