Mycket mager moderatbudgetPressinbjudan från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-10-24

Presskontakt Magnus Ljungkvist 070-737 41 74

Mycket mager moderatbudget Anslagen till vården täcker inte personalens löneökningar och de stora underskott som uppstått under 2007. Höjd SL-taxa kommer minska antalet resenärer i kollektivtrafiken med ökad trängsel som följd. De populära och viktiga närakuterna avvecklas. Det är de viktigaste inslagen i den borgerliga budgeten i Stockholms läns landsting.

700 miljoner kronor dras undan från vården och kollektivtrafiken under nästa år. Det blir följden av den skattesänkning som nu förslås av den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting. Detta trots att moderaterna i valrörelsen lovade att matcha varje krona socialdemokraterna ville satsa på vården. Det vallöftet är nu sviket med råge i Stockholm.

– I vår budget finns en satsning på närsjukvård och barnvård som är flera hundra miljoner kronor större än den borgerliga majoritetens, säger Ingela Nylund Watz, socialdemokratisk gruppledare

I den borgerliga budgeten föreslår man en höjning av SLs månadskort med 70 kronor. Det blir alltså mycket dyrare för den vanliga stockholmaren att ta sig till jobbet. Det kommer öka trängseln i biltrafiken och leda till att tillväxten minskar i regionen.

– Det är rätt uppenbart att det inte finns någon miljömedvetenhet hos den borgerliga majoriteten. Politiken syftar snarare till att få folk att välja bilen om de har råd, fortsätter Ingela Nylund Watz

Den borgerliga budgeten är också ett dråpslag mot de populära närakuterna. De 200 000 besöken som har gjorts där ska nu slussas mot sjukhusens akutmottagningar, med ökade köer och större oro som följd.

– Det vi ser är en medveten politik för att minska vårdens tillgänglighet där människor bor. I stället för en trygg skattefinansierad vård vill man driva fram en vårdmarknad som får sin näring av människors oro, avslutar Ingela Nylund Watz

1

Prenumerera