Ny rapport: Modeller för finansiering av tunnelbaneutbyggnader

En tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt skapas i Stockholmsregionen. Här finns också Sveriges största arbetsmarknad, antalet sysselsatta uppgår till över en miljon och bara i tunnelbanan görs drygt 1,2 miljoner resor varje dag. Mot bakgrund av detta och regionens stora behov av investeringar i kollektivtrafik och bostäder har Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting beställt rapporten ”Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen”. Rapporten presenterades tidigare i veckan under Socialdemokraternas seminarium Forum för tunnelbana. 

-         Jag är glad att man äntligen gjort upp om mer tunnelbana i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver vår snabbt växande region ytterligare utbyggnader av tunnelbanan i en inte alltför avlägsen framtid. Den här rapporten pekar på flera viktiga förändringar som måste till för att vi ska lyckas leverera fler jobb och fortsatt tillväxt. Inte minst krävs en politisk vilja och handlingskraft som sträcker sig över blockgränserna och långt fram i tiden, liksom en tydligare koppling mellan investeringar och intäkter som bättre motiverar medfinansiering, säger Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd.

-        I vårt framtidskontrakt sätter vi jobb och bostäder först, en fungerande kollektivtrafik är en avgörande del i detta. Rapporten är väldigt värdefull för vårt fortsatta arbete, säger Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd.

Rapporten bifogas.

Presskontakt: Gunilla Hjalmarson 070-737 41 89

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I vårt framtidskontrakt sätter vi jobb och bostäder först, en fungerande kollektivtrafik är en avgörande del i detta.
Helene Hellmark Knutsson