Ökade hälsoklyftor i Stockholmsregionen

Idag presenterade Stockholms läns landsting en ny rapport  om folkhälsan hos befolkningen i länet. Rapporten visar att hälsoklyftorna i länet ökar. För att möta de ökande klyftorna inleder Socialdemokraterna nu arbetet med satsningen Hälsa 2021.

I en ny folkhälsorapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som presenterades idag, fredag den 13 november, framgår att landstingsmoderaternas politik får hälsoklyftorna i Stockholm att öka.

Folkhälsoapporten tillsammans med ytterligare uppgifter från CES visar exempelvis att samtidigt som medellivslängden har ökat i länet generellt, minskar den i Rinkeby/Kista, Skärholmen och Nykvarn.

Psykisk ohälsa bland män är tre gånger så vanligt i Rinkeby/Kista än i Vaxholm och värk i rygg och nacke hos kvinnor är dubbelt så vanligt i Skärholmen som i Danderyd.

Det är för att möta de ökade klyftorna som Socialdemokraterna i Stockholms landsting nu inleder den stora hälsosatsningen Hälsa 2021.

- En förbättrad hälsa är något vi socialdemokrater vill att alla medborgare i länet ska få del av. Men folkhälsorapporten visar tyvärr att klyftorna ökar. Vårt mål med satsningen Hälsa 2021 är att hälsoklyftorna i Stockholm ska halveras till  år 2021, säger Dag Larsson oppositionslandstingsråd (S).

- Jag tycker att det är bra att folkhälsorapporten föreslår att man bör utreda frågan om primärvårdens hälsoansvar kring befolkningen i vårdcentralens närområde. Vi hoppas  att den styrande alliansminoriteten går vidare med detta förslag, säger Dag Larsson.


Fakta Hälsa 2021

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kommer nu att inleda arbetet för en jämlik hälsa i en stor hälsosatsning. Hälsa 2021 innebär bland annat att landstinget ska: 

  • Verka för att landstinget erbjuder hälsosamtal som en del av vårdutbudet

  • Genomföra riktade hälsosatsningar i områden med sämre hälsa, exempelvis satsningar inom mödra- och barnhälsovården, exempelvis genom fler hembesök

  • Tillsätta en regional hälsokommission

  • Aktivt motverka all form av våld och förtyck i nära relationer

  • Fortsatt utveckla ersättningssystemet i primärvården så att en mindre andel av ersättningen för vårdcentralerna betalas ut vid besök, och mer utifrån vilka typer av patientgrupper som är listade på vårdcentralen

  • Öka deltagandet i mammografiscreening, med visionen att 100 procent av målgruppen deltar

  • Utöka samarbete med länets kommuner, exempelvis mer fysisk aktivitet på schemat för skolbarn

  • Använda fysisk aktivitet på recept i större utsträckning

  • Utveckla samarbetet med det lokala förenings- och näringslivet, exempelvis genom ökade insatser som stimulerar barn och ungdom att motionera

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar