Påminnelse pressinbjudan: Framtidens trafiklösning måste ha miljöfokusPressinbjudan från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-10-22

Presskontakt Magnus Ljungkvist 070-737 41 74

Påminnelse pressinbjudan: Framtidens trafiklösning måste ha miljöfokus Socialdemokraterna i Stockholms stad och Stockholms län, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och ABF Stockholm bjuder med anledning av den så kallade Stockholmsförhandlingen in till seminarium om miljöfrågorna. Media är välkomna!

– Stockholmarna måste kunna lita på att vi politiker gör allt vi kan för att skapa så miljömässigt hållbara tranportsystem som möjligt. I den uppgörelse om Stockholms infrastruktur som Carl Cederschiöld leder måste därför miljöfrågorna komma i fokus. För oss Socialdemokrater är det överhuvudtaget inte aktuellt med en uppgörelse kring Stockholms infrastruktur som inte sätter en hållbar utveckling främst, säger det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Lars Dahlberg.

Moderator: Mikael Nestius, chefredaktör på Stockholm City

Paneldeltagare: Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd (s) i Stockholms läns landsting, Magnus Nilsson, trafikexpert Naturskyddsföreningen och Joanna Dickinson, utredare SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys). Seminariet inleds med att Peter Fäldt, huvudsekreterare i förhandlingen, drar utgångspunkterna för uppdraget samt var i processen förhandlingen befinner sig.

Tid: Måndag 22 oktober klockan 18.00 Plats: Landstingssalen i landstingshuset på Hantverkargatan 45 (ingång från baksidan av huset)1

Prenumerera