Patienter drabbas av Karolinskas anställningsstoppPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2008-09-04

Patienter drabbas av Karolinskas anställningsstopp Karolinska universitetssjukhuset har tvingats att omedelbart införa anställningsstopp. Orsaken är att sjukhuset räknar med att gå 250 miljoner underskott i år. Samtidigt ger den borgerliga majoriteten bara 2,9 procent extra till akutsjukvården för 2009. Det kompenserar inte ens för inflationen på 4,3 procent. Resultatet av de borgerligas politik är att hundratals miljoner fattas för att upprätthålla nuvarande vårdutbud.

—Anställningsstoppet är en panikåtgärd från sjukhuset när de inser att de inte på långa vägar får tillräckligt mycket pengar för att bedriva vård på den nivå de gör idag. Jag är djupt oroad över att en minskad personalstyrka kommer leda till sämre vårdkvalitet och längre väntetider, säger Ingela Nylund Watz, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna.

—Socialdemokraterna sa redan i våras att det är helt fel att inte ge tillräckligt med tillskott till sjukvården för att täcka ökningen av löner och priser. Men den borgerliga majoriteten har valt att prioritera sänkt skatt före vårdkvalitet och vårdgaranti, säger Ingela Nylund Watz.

—Anställningsstoppet införs när patienttrycket på Karolinska och de andra sjukhusen är större än någonsin tidigare. Landstingets borgerliga majoritet måste omedelbart skrota planerna på ytterligare skattesänkningar och istället investera i sjukvården. På landstingsfullmäktige på tisdag kommer socialdemokraterna att föreslå att sparbetinget på Karolinska tas bort och att anstälningsstoppet omedelbart upphävs, avslutar Ingela Nylund Watz.

Fakta: Den borgerliga majoritetens budgetram för 2009 Akutsjukvård 2,9 % Primärvård 3,3 % Psykiatri 2,7 % Geriatrik 1,7 % Läkemedel 7,9 % Tandvård 2,7 % Hjälpmedel 4,0 %Presskontakt: Ida Strutt, pressekreterare, 070-737 39 38, ida.strutt@politik.sll.se Magnus Ljungkvist, pressekreterare, 070-737 41 74, magnus.ljungqvist@politik.sll.se1

Prenumerera