Psykiatrin i Södertälje riskerar förlora stora resurserPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-08-15

Presskontakt Anders Lönn Planeringschef 070-737 41 45Psykiatrin i Södertälje riskerar förlora stora resurser Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting diskuterar för närvarande införandet av ett nytt ersättningssystem för psykiatrin som kommer att kraftigt missgynna Södertälje. Det nya ersättningssystemet kan komma att träda i kraft redan vid årsskiftet och medför att allmänpsykiatrin i Södertälje förlorar 20 miljoner kronor på årsbasis.

Det förslag till nytt ersättningssystem för den allmänpsykiatriska vården som landstingets förvaltning utarbetat kommer att innebära betydande omfördelning av resurser mellan olika kliniker. Förslaget har tagits fram mycket snabbt under sommaren och är inte ordentligt förankrat hos de olika verksamhetscheferna i psykiatrin. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat om en stor översyn av allmänpsykiatrins vision och uppdrag. Med förslaget till hastigt införande av ett nytt ersättningssystem föregriper man helt denna översyn.

- Psykiatrin i Södertälje har på många sätt blivit ett föredöme för andra – särskilt på grund av det väl utvecklade samarbetet med Södertälje kommun. Nu hotas den positiva utvecklingen. Istället för att göra psykiatrin i andra delar av länet lika bra som i Södertälje tycks den borgerliga majoritetens ambitioner vara att bringa ned ambitionerna för psykiatrin i Södertälje. Det är obegripligt hur den borgerliga majoriteten kan överväga ett sådant här förslag, säger oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s).

- Förslagets alltför ensidiga fokus på presterade antal vårdtillfällen riskerar leda till att tidskrävande och svårare besök inte blir ekonomiskt lönsamt för den psykiatriska vården. Förslaget måste arbetas om rejält. Införande av ett nytt system redan från den 1 januari 2008 är rent oförskämt mot de psykiatriska vårdgivarna. Tid måste ges till konsekvensanalyser, förankring och omställning, säger Ingela Nylund Watz (s).1

Prenumerera