Rädda Stora Sköndals vårdcentralPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2008-09-26

Rädda Stora Sköndals vårdcentral Återigen ser vi hur sjuka människor drabbas av Vårdval Stockholm. Idag skriver Dagens Nyheter om Husläkarmottagninen Stora Sköndal som nu hotas av nedläggning. Anledning: de har för många patienter som behöver vård.

—Vårdval Stockholm är ett fyrkantigt system där allt som inte passar in i normalfördelningsmallen slängs på sophögen. Här finns det en mycket väl fungerande vårdcentral för äldre och sjuka patienter där stiftelsen som driver Stora Sköndal lyckas hålla samman vårdkedjan mellan omsorg, primärvård och hemsjukvård. Men i Vårdval Stockholms ersättningsmodell så krävs det att mottagningen ska ha fler friska patienter för att få ihop tillräckligt med pengar. Det är ju vansinnigt, säger Dag Larsson, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.

—Det är de demokratiskt valda politikerna som ansvarar för att det finns vårdcentraler som möter medborgarnas behov. Jag vill inte vara med att skapa system som tvingar väl fungerande mottagningar som möter stora vårdbehov att stänga, säger Dag Larsson.

—Nu måste Filippa Reinfeldt ta ansvar för sitt misslyckande och göra undantag för Stora Sköndal. Jag kommer på nästa Hälso- och sjukvårdsnämnd kräva att landstinget skriver ett specialavtal med HLM Stora Sköndal så att de kan fortsätta sin verksamhet, säger Dag Larsson.

Fakta: Inför 2009 sänker den borgerliga majoriteten listningsersättningen för äldre-äldre, 75 år och äldre med 25 procent, från 2.083 kronor per patient för 2008 till 1.595 kronor för nästa år. Det kommer att drabba HLM Stora Sköndal och andra mottagningar med många äldre patienter hårt.

Vårdval Stockholm ger ersättning dels efter hur många som är listade och deras ålder, dels efter antal besök som vårdcentralen tar emot. Det finns ingen del i ersättningen som bygger på hur sjuka eller vårdtunga patienterna är. Inte heller någon socioekonomisk ersättning till områden med dålig folkhälsa.

Presskontakt: Ida Strutt, pressekreterare, 070-737 39 38, ida.strutt@politik.sll.se1

Prenumerera