Regeringen tvingar fram kommunala skattehöjningarPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2008-09-12

Regeringen tvingar fram kommunala skattehöjningar Regeringen ger ett tydligt besked när de nu presenterat första delen av infrastrukturpropositionen: de tänker inte längre ta sitt statliga finansieringsansvar för infrastrukturer. Stockholms läns landsting står nu inför valet att antingen skjuta upp byggstarten av Tvärbanan till Solna och dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan – eller att höja skatten.

—Sänkningen av den statliga inkomstskatten ger mindre pengar att investera i infrastruktur. Följden blir nu att de statliga skattesänkningarna tvingar kommunerna att antingen höja skatten eller ta ut skyhöga avgifter i kollektivtrafiken för att finansiera nyinvesteringar, säger Ingela Nylund Watz, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna.

—Nu ställs sjukvårdens, skolans, förskolans och äldreomsorgens behov direkt mot spår och vägar. Antingen blir det nedskärningar för barnen, de gamla och de sjuka, eller så får vi tvingas leva med överfyllda pendeltåg och bilköer på Essingeleden, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna.

—Statlig skatt betalas bara av höginkomsttagare, medan kommunal skatt betalas av alla. Regeringens skatteväxling mellan stat och kommun betyder i praktiken att låginkomsttagare får bära ett större skatteansvar medan höginkomsttagarnas skatteansvar minskas. Det är en dold omfördelning från fattiga till rika, säger Ingela Nylund Watz.

—Jag är djupt bekymrad över närtidsprogrammet inte ger några pengar till kollektivtrafik. Om vi inte får besked om några ytterligare pengar från regeringen under de närmaste veckorna kommer jag vilja att SL:s styrelse kallas samman till ett krismöte, säger Lars Dahlberg.

Presskontakt: Ida Strutt, pressekreterare, 070-737 39 38, ida.strutt@politik.sll.se1

Prenumerera