(S): Brister i upphandlingen av S:t Görans sjukhus

Upphandlingen av S:t Görans sjukhus kan ifrågasättas. Socialdemokraternas granskning av underlaget visar bland annat att konkurrensneutraliteten inte har fungerat. Socialdemokraterna valde därför att lägga ner sina röster när den borgerliga majoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting idag tog beslutet att S:t Görans sjukhus även i fortsättningen ska drivas av den nuvarande leverantören Capio.

- Moderaterna har inte kunnat garantera att alla anbudsgivarna behandlats lika genom att den nuvarande leverantören, som också var anbudsgivare i upphandlingen, har kunnat kontrollera information om bolaget och verksamheten till de andra anbudsgivarna. Det är information som varit avgörande för att kunna lämna pris på verksamheten, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson. 

- Detta är tyvärr bara en i raden av upphandlingar där Moderaterna brustit. Vi valde att lägga ner våra röster eftersom Moderaterna inte kunnat säkerställa att principerna om transparens och likabehandling har följts vid genomförandet av upphandlingen. Risken är därmed överhängande att konkurrensneutraliteten åsidosatts, säger Dag Larsson. 

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070- 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

Prenumerera

Dokument & länkar