S: Etisk kod och karantän ska städa upp i landstinget

Den socialdemokratiska oppositionen i Stockholms läns landsting vill införa en uppförandekod för upphandlingar och köp av konsulttjänster. Uppförandekoden ska även innehålla karantänsregler för höga tjänstemän och heltidsarvoderade politiker, som efter fullgjort uppdrag vill gå till företag som gör affärer med landstinget. Men den styrande alliansen säger nej till förslaget om karantänsregler.

– Att den styrande alliansen röstade nej till vårt förslag om karantänsregler förstärker bilden av att det behövs ett rejält städarbete i landstinget. Det måste bli ett stopp för skatteslöseri, skandaler och misstanken om vidöppen dörr mellan olika intressen. Det behövs en uppförandekod för att återskapa förtroendet för att vårdens pengar går till vård, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Socialdemokraterna föreslår att landstingsdirektören får i uppdrag att utforma förslag till en uppförandekod med syfte att sätta stopp för oansvarigt konsultanvändande, skenande kostnader och intressekonflikter. Uppförandekoden vilar på tre ben: Transparens, Affärsmässighet och Karantän – TAK.

I uppförandekoden anges bland annat direktiv om öppen och samlad redovisning av landstingets konsultinköp, stopp för personliga intressen hos eller kopplingar till leverantörer i pågående upphandlingar, samt karantänsregler för tjänstemän och heltidsarvoderade politiker som efter sitt uppdrag vill gå till verksamhet som gör affärer med landstinget. 

Regeringen har lyft frågan om karantänsregler på statlig nivå, men kommuner och landsting har idag inget sådant regelverk. Socialdemokraterna i landstinget menar att det största landstinget har ett ansvar att gå före. Inte minst mot bakgrund av de missförhållanden som uppdagats avseende konsultköp, olagliga upphandlingar, jävmisstankar och olämpliga personkopplingar. Under tisdagens sammanträde i landstingsstyrelsen röstade den styrande alliansen med stöd av Sverigedemokraterna ner förslaget om karantänsregler.

–  Om vi får styra efter valet kommer vi att införa en uppförandekod. Landstingets förtroendevalda, tjänstemän och de skattemedel vi förvaltar ska gynna invånarna i Stockholms län – inte enskilda vårdbolag, byggherrar eller konsultfirmor, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

För frågor och vidare information kontakta:


Andreas Enbuske

Pressansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

andreas.enbuske@sll.se 

070-737 65 70  
 

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Prenumerera

Media

Media