(S) i landstinget: Avbryt upphandlingen av skärgårdstrafiken!

Den pågående upphandlingen av sjötrafiken i Stockholms skärgård har föregåtts av ett stort hemlighetsmakeri och miljontals kronor har lagts på konsultkostnader. Ansvarigt trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M) har drivit på upphandlingen men nu råder osäkerhet om vilka partier som står bakom honom. Det visar sig nu att vaga löften om att inga försämringar skulle ske inte stämmer. Upphandlingen måste därför avbrytas för att säkerställa trafik för en levande skärgård för boende, besökare och inte minst näringsidkare.

- Jag vill veta vilka partier utöver Moderaterna som egentligen står bakom den pågående sjötrafikupphandlingen. Därför kräver Socialdemokraterna att Trafiknämnden tar upp frågan. Vi yrkar på att upphandlingen avbryts. Då får vi se vilka som är beredda att agera, säger Erika Ullberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd.

- Vi Socialdemokrater har varit emot försämringar av skärgårdstrafiken och denna upphandling från början. Moderaterna har drivit på och trafiklandstingsrådet har gett förvaltningschefen i uppdrag har starta upphandlingen. Löften om kompletteringar och förbättringar har inte varit vatten värda. Detta har varit en utdragen och kostsam resa utan gagn för skärgården. Det glädjer mig att Folkpartiets och Centerpartiets gruppledare nu deklarerar att detta inte duger, avslutar Erika Ullberg (S).

Prenumerera

Media

Media