(S) i Stockholms Läns Landsting: 100 dagar av förändring – 25 viktiga reformer

Idag presenterade Helene Hellmark Knutsson (S), Socialdemokraternas kandidat till finanslandstingsråd, sin plan för sjukvården och kollektivtrafiken de första 100 dagarna efter valet. Förändringsarbetet kommer att starta dag ett. Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar. Det handlar om att skapa en jämlik sjukvård för alla och att stoppa Moderaternas nya privatiseringsvåg. Landstinget har också en omfattande investeringsskuld i kollektivtrafiken. Därför krävs krafttag för mer tunnelbana, utöver de redan planerade utbyggnaderna, och för att öka resandet i kollektivtrafiken. 

- Vi måste vända utvecklingen i Stockholms läns landsting och ge patienterna mer tid med vårdpersonalen. Filippa Reinfeldts moderater har styrt sjukvården i åtta år. Idag ser vi hur många av de mest sjuka inte får den vård de behöver. Cancersjuka barn tvingas flytta runt mellan olika sjukhus eller åka långt utanför länet för att få rätt vård. Tusentals födande kvinnor hänvisas till andra förlossningskliniker än de valt och våra äldre tvingas vänta i timmar på sjukhusens akutmottagningar. Nu sätter vi stopp för Moderaternas privatiseringsvåg. Vi investerar i mer vårdpersonal, betalar specialistutbildningar för sjuksköterskor inom bristyrken och säkrar en riktig löneutveckling. En tillgänglig och högkvalitativ sjukvård går alltid före mer privatiseringar och skattesänkningar, säger Helene Hellmark Knutsson (S), finanslandstingsråd i opposition.

- SL:s ekonomi är oroväckande. Vi tänker genomföra en fullständig genomlysning av AB SL. Vi ska gå igenom avtalsuppföljning, konsultanvändande och investeringar. För att vända den negativa utvecklingen med vikande biljettintäkter satsar vi på en smidig och modern enhetstaxa där zonerna slopas. Vi stoppar även dyra, ineffektiva spårvagnsutbyggnader i innerstaden till förmån för fler utbyggnader av tunnelbanan, säger Helene Hellmark Knutsson (S).


Presskontakt:
Elin Tibell, 0707-37 43 34 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar