(S) Idag försvinner bussar på 99 linjer – återinför bussarna

Idag blir väntan på bussen längre för många, då nedskärningar i busstrafiken träder i kraft. Bussar på 99 linjer försvinner och 4 busslinjer läggs ned helt. Det är ett hårt slag för resenärerna och för Stockholmsregionens tillväxt. Vi vill istället återinföra bussarna och bygga ut kollektivtrafiken med snabba superbussar och lila linjen - en ny nord-sydlig linje från Hagsätra via Fridhemsplan.

Den 9 oktober fattade trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut om bussnedskärningar för 100 miljoner kronor. Beslut om att genomföra nedskärningarna togs av Moderaterna och övriga allianspartier. Socialdemokraterna reserverade sig.

– Att skära ned på kollektivtrafiken är ett hårt slag mot resenärerna och Stockholmsregionens tillväxt. Vi Socialdemokrater vill istället ta ansvar för att vi blir allt fler som bor och jobbar här. Därför vill vi återinföra bussarna och satsa på att bygga ut kollektivtrafiken, säger Talla Alkurdi, oppositionstrafiklandstingsråd (S).

– Vi kan inte acceptera nedskärningar i kollektivtrafiken som innebär minskat resande och lägre biljettintäkter. SL måste ha en ekonomi i balans och för det krävs ökat resande och att nedskärningar istället görs i konsultkostnader och olönsamma trafikprojekt, säger Talla Alkurdi, oppositionstrafiklandstingsråd (S).

Vi vill:

• Återinföra bussarna.

• Bygga nya tvärförbindelser med snabba superbussar. I ett första steg omvandla linje 172 och 173 samt superbusser på Förbifarten som kopplas ihop med Södertörnsleden för förbindelse mellan Haninge och Täby på 45 minuter.

• Bygga lila linjen, en ny nord-sydlig tunnelbanelinje från Hagsätra via Fridhemsplan.

• Införa enhetstaxa och slopa krångliga zoner.

Läs här för att se vilka busslinjer som berörs.

Bakgrund bussnedskärningar och SL:s ekonomi

Efter snart 10 år av låg resandeutveckling och ökade kostnader är SL:s ekonomi kraftigt pressad och ligger back på 500 miljoner kronor.  Moderaterna höjde biljettpriset 2011, men sedan dess har kostnaderna ökat i mycket högre takt än biljettintäkterna. När bussnedskärningar på 100 miljoner presenterades i september 2015 lade Socialdemokraterna ett alternativt sparpaket på 100 miljoner. Två av sparpaketets åtgärder, att slopa en olönsam pendelbåt och införa elektroniskt system för att stoppa fusket med SMS-biljetter, är något som nu kommer att genomföras. Ändå ligger bussnedskärningarna fast. SL:s skenade kostnader hotar att leda till fler nedskärningar i framtiden. Landstinget behöver därför öka biljettintäkterna genom ökat resande och minska kostnader genom effektivare busstrafik som ger fler resor per skattekrona, prioritera lönsamma kollektivtrafikinvesteringar som ger hög andel ökade intäkter samt spara på konsultkostnader och andra delar som inte påverkar resenärerna.

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar