(S) kräver åtgärder för säkrare mammografiPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2011-08-23

(S) kräver åtgärder för säkrare mammografi En ny revisionen av den kliniska mammografin i Stockholms län visar på allvarliga brister i verksamheterna. Revisionen har bl.a. konstaterat brister i undersökningar och missat fall av bröstcancer. De sju enheterna som utgör mammografi i Stockholm ger ökad sårbarhet eftersom de är små till sin storlek och innebär därför ensamarbete för radiologerna, trots krav på att man ska vara två vid bedömning av bilder. Rutiner för egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring saknas.

- Det räcker uppenbart inte med att ställa krav vid upphandling. Landstinget måste självfallet ta ansvar för att avtalen följs. Det finns redan idag problem med att många inte kommer till mammografin. Om kvaliteten i mammografin dessutom brister riskerar förtroendet för vården att försämras. Nu borde omedelbart åtgärder vidtas för att höja kvaliteten och riktade informationsinsatser genomföras för ökat deltagande i screeningverksamheten, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

- Revisionen visar på allvarliga brister inom bröstcancervården. På grund av dålig kvalitet i vården så missar man fall av cancer. Patienter som tidigt hade kunnat få behandling och därmed öka sina chanser att överleva riskerar att få sätta livet till på grund av brister i vården. Det är helt oacceptabelt, säger Dag Larsson.

Presskontakt: Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm1

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar