(S) kräver att (M) lyssnar till spårvägskritiken

Kritiken mot det liggande förslaget till spårvägs- och stomnätsstrategi är omfattande. Det visar en genomgång av samtliga remissvar som Metro redogör för idag. Felprioritering, avsaknad av ekonomiska kalkyler och nytta lyder en del av kritiken. Socialdemokraterna menar att den moderatledda majoriteten i landstinget måste tänka om. För att strategins mål om att vinna fler kollektivtrafikresenärer ska uppfyllas måste trafiknämnden prioritera de investeringar som ger störst nytta och ger fler flest resenärer som tunnelbanan.

-       Svaren visar att Moderaternas storsatsning på nya spårvägar i innerstan är en felsatsning.  Utan utbyggd tunnelbana riskerar Stockholmsregionens tillväxt och utveckling att hämmas, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Erika Ullberg.

-       SL har inte råd med en enda felinvestering. Moderaterna måste häva sitt byggstopp för tunnelbanan. Vi behöver en långsiktig strategi för att bygga ut den moderna och kapacitetstarka tunnelbanan, säger Erika Ullberg. 

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070 - 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar