(S) kräver granskning och åtgärder för ambulanssjukvården

Efter återkommande larm från personal om brister i ambulanssjukvården valde Socialdemokraterna för några månader sedan att inleda en granskning av ambulanssjukvården i Stockholms län. Resultatet av granskningen visar att bristerna är så allvarliga att de utgör ett hot mot patientsäkerheten. Som en följd av detta lägger Socialdemokraterna idag en skrivelse på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med krav på åtgärder från den moderata landstingsledningen.

-       Ambulanssjukvården i Stockholms län lever idag inte upp till de krav vi som medborgare har rätt att ställa på den. På dagens sammanträde lämnar jag över vår rapport tillsammans med en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Filippa Reinfeldt där jag snarast kräver en redovisning över hur situationen ser ut inom ambulanssjukvården i Stockholms län och att hälso- och sjukvårdförvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att garantera arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger socialdemokraternas oppositionslandstingråd Dag Larsson.

I bifogade filer finns Socialdemokraternas ambulansrapport och skrivelse.

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se 

Taggar: