(S) kräver högre andel fast ersättning: ”Vården kan inte stå och falla på snabba cash”

Idag larmar återigen läkare på DN stockholmsdebatt om att ersättningssystemet i Vårdval Stockholm slår hårt mot patienter som har komplexa vårdbehov i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Läkarna är starkt kritiska till att landstinget ger samma ersättning för läkarbesök oberoende av svårighetsgrad och tidsåtgång. Läkarna menar att det är ett ineffektivt användande av sjukvårdens resurser och skapar en ojämlik vård.  Trots att denna kritik förts fram i åratal av såväl Socialdemokraterna, forskare, patientföreningar och vårdpersonal har inte den borgerliga majoriteten velat göra något åt problemet. Nu kräver Socialdemokraterna högre andel fast ersättning och en översyn av ersättningssystemet. 


-       För att öka effektiviteten i vården är ersättningssystemens utformning centrala.  Precis som läkarna Jan Halldin och Anders Romelsjö skriver har de utvärderingar som hittills gjorts av Vårdval Stockholm varit  alltför ensidigt fokuserat på ekonomin. Vården ska finnas där när vi behöver den, så ser det inte ut idag. Därför kräver vi att en ordentlig och seriös översyn av hela ersättningssystemet genomförs, säger Dag Larsson.

-        Vårdcentralernas ekonomi ska inte stå och falla på lätta åkommor som ger snabba cash. Andelen fast ersättning behöver höjas och andelen per besök minska. Dessutom krävs hänsyn till den olika sociala situationen. Socialdemokraterna har sedan tidigare framfört ett förslag om ett så kallat Care need index, säger Dag Larsson.

-       Moderaternas ovilja att lyssna till läkarexpertisen är ett problem. Dagens system ger varken vård efter behov eller använder sjukvårdens resurser på rätt sätt. Det försämrar både kvaliteten på vården och för patienterna och är ur ett samhällsekonomsikt perspektiv är det rent vansinnigt, säger Dag Larsson.

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070- 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar