(S): Larmen om hög antibiotikaförskrivning kräver revision av vårdvalet

Idag skriver SvD om att läkarna i Stockholms län är sämst på att hålla tillbaka användningen av antibiotika. Enligt artikeln är förskrivningen av antibiotika som störst i välbeställda områden som till exempel Lidingö, Täby och Danderyd. I artikeln sägs en av orsakerna till den höga förskrivningen ligga i det stora vårdutbudet som finns i Stockholm och ersättningssystemet för vårdcentraler och husläkarmottagningar. Nu kräver Socialdemokraterna en medicinsk revision av Vårdval Stockholm.

- Jag menar att en hög tillgänglighet inom primärvården också måste kompletteras av en noggrann kvalitetsuppföljning och ständiga kontroller. Därför behöver vi genomföra en medicisk revision av antibiotikaförskrivningens utveckling sedan vårdval Stockholm infördes 2008. För ytterst är detta en fråga om ansvar och patientsäkerhet. Har man skapat ett ersättningssystem som för med sig de här effekterna, så måste man också våga ta det politiska ansvaret att erkänna det och göra något åt det, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

- Det är ett misslyckande och mycket allvarligt att Stockholm år efter år fortsätter att skriva ut mest antibiotika i landet. Det ska betonas att detta är en utveckling som har pågått under lång tid. Här kan vi tydligt se effekten av ett ersättningssystem, där många och korta läkarbesök premieras framför hälsonyttan för den enskilda patienten, säger Dag Larsson.

Presskontakt:

Malin Appelgren, 070- 737 41 64

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar