(S): Minska kostnaden för hörselskadade - Inför hörcentral i landstingets regi

Idag agerar de privata vårdgivarna inom vårdval hörselrehabilitering även som försäljare av hörapparater. Det har lett till att vårgivare gynnar försäljning av det egna sortimentet vilket i sin tur leder till  höga kostnader för många hörselskadade, något som bland andra Hörselskadades Riksförbund riktat skarp kritik mot. Vi vill därför att landstinget ska upprätta en hörcentral i egen regi för att  säkra att det finns en hörcentral som helt saknar beroendeförhållande till enskilda hörapparatstillverkare. Genom att upphandla ett eget sortiment hörapparater skulle Stockholms läns landsting också kunna pressa priserna.

Vårdval hörselrehabilitering och tillhörande hörselcheck innebär att varje mottagning har ett landstingsfinansierat sortiment av hörapparater samt ett sortiment som har marknadsmässiga priser och är kopplat till en specifik tillverkare. Personer som behöver hörselhjälpmedel kan välja mellan dessa två sortiment. Om valet faller på en hörapparat ur landstingssortimentet betalar man enbart landstingets avgift för att låna en hörapparat. Vid val ur det privata sortimentet får patienten en hörselcheck från landstinget, med ett fastställt belopp, som vid försäljningen tillfaller mottagningen. Inte sällan måste dock patienten lägga emellan tusentals kronor för att täcka den högre kostnaden för mottagningens sortiment. 

– Det är orimligt att hörselskadade betalar extra kostnader för hörselapprater på grund av att vårdgivare sitter på dubbla stolar. Tyvärr har landstingsalliansen inte gjort något för att lösa problemet. Med hörcentral i landstingets regi kan vi säkra ett sortiment med hörselapparater till lägre kostnad, säger Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S).

Även landstingets egen revision av vårdval hörselrehabilitering har identifierat att det finns uppenbara brister med nuvarande hörapparatutprovningar, hörselvård och hörselrehabilitering.

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar