S: Moderaternas besparingar på sjukhusen drabbar svårt sjuka

Landstingsmoderaterna tvingar nu länets akutsjukhus till besparingar på omkring 365 miljoner kronor under 2018. Detta i ett läge då mer än 650 vårdplatser hålls stängda, personalen flyr från akutsjukhusen och väntetiderna ökar. Vi föreslår nu politiska åtgärder för att vända akutkrisen.

 – Jag tycker det är förfärligt att landstingsmoderaterna väljer att spara på sjukvården för de svårast sjuka, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

Trots att patienter och vårdpersonal har fått vänja sig vid ett närmast permanent kristillstånd på sjukhusen med allt längre väntetider på akuten och fler inställda operationer, tvingar de styrande landstingsmoderaternas nu sjukhusen till stora besparingar. Totalt handlar det om besparingspaket på cirka 175 miljoner kronor för Södersjukhuset, 150 miljoner för Danderyds sjukhus och 40 miljoner för Södertälje sjukhus. Samtidigt kommer trycket på dessa sjukhus att öka ytterligare i takt med att vården flyttar in på Nya Karolinska i år. 

– Trots att uppdraget ökar tvingar landstingsmoderaterna nu sjukhusen till miljonbesparingar, det är helt orimligt! Samtidigt låter de vårdens pengar rinna iväg till konsultkostnader på Nya Karolinska. Det behövs ett nytt styre som prioriterar kortare köer för svårt sjuka, framför konsulter och prestigeprojekt, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S). 

Socialdemokraterna i landstinget föreslår nu en rad åtgärder för att behålla och locka vårdpersonal, öppna de stängda vårdplatserna och minska väntetiderna på akutsjukhusen.

  • Öka akutsjukhusens resurser med 700 miljoner kronor mer än de styrande moderaterna fram till 2021. Vi vill omfördela pengarna från de privata vårdmarknaderna där kostnaderna ökat explosionsartat.
     
  • Låt fler sjukhus göra försök med arbetstidsförkortning för vårdpersonalen.  Försöket med arbetstidsförkortning på Huddinges akutmottagning har lett till minskade sjuktal, lägre personalomsättning och dessutom till minskade personalkostnader.
  • Se över möjligheten att höja ersättningen för nattpersonal inom akutsjukvården.
     
  • Inför snabbspår för äldre, likt Silverstigen på Norrtälje sjukhus, på fler akutmottagningar i länet. Äldre drabbas värst av väntetiderna på akuten. Under 2016 fick drygt varannan patient över 80 vänta mer än fyra timmar för att få hjälp på länets akutmottagningar.  

 

För frågor och vidare information kontakta:

Andreas Enbuske

Pressansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

andreas.enbuske@sll.se 

070-737 65 70  

 

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Prenumerera

Media

Media