(S): Nytt monopol inom kritiserad färdtjänst riskerar tryggheten för resenärer och förare

Trots rapporter om usla arbetsvillkor och stark kritik från resenärer som vittnat om uteblivna körningar och försämrad service. Igår vann Fågelviksgruppsägda Taxi Kurir Stockholm AB och Taxi 020 AB, båda utan kollektivavtal, färdtjänstupphandlingen som träder i kraft 1 februari 2016. Det innebär minst två år av monopol inom Färdtjänsten utan kollektivavtal som kan säkra trygga arbetsförhållanden och därmed också en tryggare service för resenärerna.

I avtalsförslaget som lades fram i våras av den moderatstyrda Alliansen fanns återigen inga krav på kollektivavtal trots att många av bristerna med tillförlitlighet är direkt kopplade till brist på konkurens och arbetssituationen för förarna vilket bland andra Kaliber i P1 rapporterat om.

– Vi prioriterar en trygg Färdtjänst av hög kvalité framför pressade priser. En rimlig arbetssituation är nödvändig för att kunna höja kvaliteten för resenärerna. Det är nu stor risk att kvaliteten inte kommer att förbättras för varken resenärerna eller förarna, säger Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd med ansvar för personalfrågor (S).

I dagsläget körs 98 procent av färdtjänsten av, Taxi Kurir och Taxi 020 med samma ägare, Fågelviksgruppen. I och med det nya färdtjänstavtalet kommer Fågelviksgruppen att ha 100 procent utav marknaden och därmed inta monopolställning. Flera mindre lokala taxibolag med god lokalkännedom och hög servicenivå, har kollektivavtal eller på andra sätt bättre villkor för personalen som säkrar rimlig lönesättning, pension och arbetstider. Med rådande upphandlingsunderlag där lägsta pris premieras, har dessa bolag inte haft möjlighet att konkurera.

– Det är ytterst beklagligt att Alliansen tillåter monopol inom Färdtjänsten. Vi vill att de taxibolag som tar arbetsgivaransvar genom kollektivavtal måste få möjlighet att konkurera. Att Alliansen prioriterar prisdumpning framför sund konkurens och en tryggare Färdtjänst kommer att drabba både förare och resenärer, säger Conny Fogelström, 2:e vice ordförande i Färdtjänstberedningen (S).

Socialdemokraterna kommer nu kräva att det nya avtalet på två år inte förlängs och att landstinget startar en ny upphandlingsprocess för 2018 där krav på kollektivavtal ska ingå.

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar