S-granskning av ambulanssjukvården: ”Patientsäkerheten är hotad”

Efter återkommande larm från personal och anställda om brister i ambulanssjukvården valde Socialdemokraterna för några månader sedan att inleda en granskning av ambulanssjukvården i Stockholms län. Resultatet av granskningen visar att bristerna är så allvarliga att de utgör ett hot mot patientsäkerheten.  Det verkar även finnas påtagliga problem mellan hur SOS Alarm och ambulansföretagen samverkar. Nu kräver Socialdemokraterna att flera åtgärder vidtas för att komma tillrätta med bristerna. 

-       Trots att antalet ambulansuppdrag har ökat sedan 2008 valde Moderaterna att enbart kräva en kapacitetsökning med en ambulans vid den senaste upphandlingen. Pris var viktigare än kvalitet och allt talar för att det bidragit till en sämre arbetsmiljö, bemanning och underhåll. Detta är ur ett patientsäkerhetsperspektiv helt oacceptabelt, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

-       När vi inledde denna granskning hade vi aldrig kunnat föreställa oss att bristerna var så omfattande. Ambulanssjukvården i Stockholms län lever idag inte upp till de krav vi som medborgare har rätt att ställa på den. Den mest allvarliga risken är att personer som är i behov av ambulans inte får tillgång till den, eller att den inte kommer fram i rimlig tid. Därför bekymrar det mig att vi fått signaler om att det verkar finns samverkansproblem mellan SOS Alarm och ambulansföretagen där de problem som finns inom ambulanssjukvården alltid anses vara någon annans fel, det måste omgående analyseras närmare, säger Dag Larsson.

-       Den mest brännande frågan vi nu ställer oss är varför hälso- och sjukvårdsnämndens moderata ordförande inte agerat? Stockholmarna förväntar sig att de som har makten tar sitt ansvar och garanterar stockholmarna en patientsäker vård. Stockholmarna måste snabbt få rätt till en trygg och säker ambulanssjukvård och personalen förtjänar en bra arbetsmiljö, säger Dag Larsson.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Efter vår granskning drar vi följande slutsatser:

1. Framtida upphandlingar måste lägga större tyngd på kvalitet och mindre på pris.

2. En utökning av antalet ambulanser måste övervägas.

3. Landstinget måste börja utöva tillsyn av rengöringen av ambulansfordon.

Hygien- och smittskyddskrav måste alltid kunna garanteras.

4. Landstinget måste begära av entreprenörerna att personalen ges rimliga raster.

5. Landstinget följer inte upp information om frekvens och orsaker till varför ambulanser tas ur drift, vilket måste bli regel. Det borde inte få råda stora skillnader mellan ambulansföretagen vad gäller tillgång på reservfordon eller skick och driftssäkerhet i fordonsparken.

6. Samverkan mellan de olika aktörerna måste förbättras. Idag skyller de tre inblandande aktörerna på varandra: att SOS Alarm inte prioriterar rätt, att entreprenörerna inte har tillgängliga bilar, att landstinget gjort en upphandling som inte ger rimliga ekonomiska villkor. Sanningen är att alla tre brister.


Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070 - 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media