S kräver ny rapport om konsultköp och jäv på Karolinska

Efter misstankar om jäv och olämpliga personkopplingar i samband med konsultupphandlingar på Karolinska sjukhuset, tillsatte landstinget en extern granskning tidigare i år. På grund av bristande förutsättningar har den externa granskningen inte kunnat gå till botten med frågan om jäv samt eventuella lagöverträdelser. Socialdemokraterna kräver nu en ny delrapport senast 1:a augusti. 

–  Det är uppenbart att granskningen inte fått de förutsättningar som krävs för att en gång för alla kunna avgöra frågan om jäv och lagöverträdelser på Karolinska. Nu måste vi gå till botten med konsultanvändningen. Vårdens pengar ska gå till vård, inte dyra konsulter, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

Efter krav från Socialdemokraterna gick de styrande landstingsmoderaterna tidigare i våras till slut med på en granskning av konsultanvändningen och misstänkt jäv på Karolinska.

I den första delrapporten som gjordes av Setterwalls advokatbyrå framgår att granskningen inte gavs de förutsättningar som krävs för att kunna gå till botten med frågan om jäv, olämpliga personkopplingar och eventuella lagöverträdelser. Bland annat fick advokatbyrån inte tillgång till den e-postkorrespondens på 22 000 mejl som de skulle granska förrän 1-2 arbetsdagar innan första delrapporten skulle stå färdig. Avsaknad av material och bristande tid har enligt advokatbyrån gjort att vissa delar av granskning inte kunnat slutföras.

–  Skattebetalarna i Stockholms läns landsting förtjänar svar på hur mångmiljonutbetalningarna av konsultnotor på Karolinska har kunnat fortgå. Det måste vara slut med de skandaler som präglat det moderatstyrda landstinget. Vi kräver att korten läggs på bordet, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S). 

Socialdemokraterna kräver nu en ny delrapport kring jäv, olämpliga personkopplingar och eventuella lagöverträdelser i samband med konsultupphandlingar på Karolinska. Enligt förslaget ska Setterwalls omgående få tillgång till allt det material de behöver för att kunna göra en heltäckande granskning.

Socialdemokraterna konstaterar också att det råder mycket oklara omständigheter kring det förändrade föredragandeansvar som moderaterna meddelat med anledning av det jävsförhållande som konstaterats råda för Irene Svenonius. Moderatledaren fanns tidigare i våras jävig då hon stoppade en granskning av mångmiljonutbetalningar för konsultnotor på Karolinska sjukhuset.

–  Det är fortfarande mycket oklarheter kring Irene Svenonius respektive Kristoffer Tamsons ansvarsfördelning och fördragandeansvar efter att finanslandstingsrådet funnits jävig. Det är även oklart om moderaternas agerande är i enlighet med kommunallagen på denna punkt, menar Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

 

 

För frågor och vidare information kontakta:

Fredrik Strelert

Pressekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

fredrik.strelert@sll.se

070-737 37 43 


Andreas Enbuske

Pressansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

andreas.enbuske@sll.se 

070-737 65 70  

www.socialdemokraterna.se/stockholm