S lovar enhetstaxa - Moderaterna lovar ännu dyrare resor

För få resenärer och fallande biljettintäkter. Så ser det ut i det Moderatstyrda SL. Nu vill Moderaterna göra det ännu dyrare att resa. Skiljelinjen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna avseende SL-taxan är tydlig. Nu finns det en stor risk att Moderaterna med Christer G Wennerholm i spetsen inför ett avståndsbaserat taxesystem. Mot det står Socialdemokraternas förslag på enhetstaxa och slopade zoner för enklare resande.

-Valet står mellan enhetstaxa och slopade zoner eller dyra satsningar på fler krångliga system och högtrafiktaxa. Resandeutvecklingen är inte tillräckligt stark och vi behöver fler resenärer för att trygga SL:s ekonomi. Med enhetstaxa och enklare resande sänker vi trösklarna och lockar fler resenärer, säger Erika Ullberg, trafiklandstingsråd i opposition.

- Hur dyrt tycker Moderaterna att det ska vara att åka mellan Haninge och Kista? Ska Moderaterna stycka upp periodkorten i zoner och införa avståndsbaserad taxa för arbetspendlarna? Enligt förvaltningen skulle ett Check in – Check out system kosta minst 400 miljoner kronor att installera. Jag anser att det är fel väg att gå att lägga extraavgifter på jobbpendlare. Vår lösning för att locka fler resenärer och säkra SL:s ekonomi är att slopa zonerna som bara står för 1 procent av intäkterna. Enhetstaxan är en kostnadseffektiv reform, fortsätter Erika Ullberg, trafiklandstingsråd i opposition.

SL gjorde förra året en förlust och biljettintäkterna blev lägre än året innan. Biljettintäkterna har fortsatt falla mot budget under 2014. Det gör att SL står med stora hål i ekonomin inför framtiden.

Fakta

•SL:s kostnader har ökat dubbelt så mycket som resandet sedan 2006.

•År 2013 blev SL:s biljettintäkter 450 miljoner kronor lägre än budgeterat.

•Under 2014 är biljettintäkterna hittills 86 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson

070-7374189 

Prenumerera

Media

Media