(S): Satsa på ett nytt sjukhus i Barkarbystaden

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och i Järfälla kommun vill att landstinget bygger ett sjukhus i nya Barkarbystaden rapporterar SVT Nyheter Stockholm. Sjukvård ska finnas där människor bor och arbetar. Vi vill därför se närsjukhus med närakuter i framväxande stadskärnor, så som Barkarbystaden där 14 000 bostäder byggs, och i ett Järfälla som beräknas öka med 30 000 invånare de kommande tio åren. På dessa närsjukhus ska de som bor och arbetar kunna få akutvård samt söka specialistvård och geriatriska vårdplatser. Om detta rapporterar Sveriges Television Nyheter Stockholm.

Sjukhuset kommer att bli en del av ”Stockholm Väst” där det kommer finnas så väl bostäder som arbetsplatser och högre utbildning. Sjukhuset kommer även att få en smart strategisk placering i förhållande till Spånga-Tensta, Kista och till kollektivtrafikmöjligheterna med nya tunnelbanan och busstrafik på Förbifarten. 

Oppositionsfinanslandstingsråd Erika Ullberg kommer att lägga förslag om nytt sjukhus som landstingsfullmäktige kan fatta beslut om på budgetmötet i juni. Om landstingsfullmäktige röstar för förslaget kan sjukhuset stå klart 2018. Socialdemokraterna kommer även att avsätta finansiering för sjukhuset i sitt kommande budgetförslag. På så sätt kan Barkarbystaden få det sjukhus som utlovades av Moderaterna innan valet men där inga konkreta förslag på varken byggstart eller finansiering har lagts. Moderaterna måste nu ge klart besked om att Barkarbystaden kommer att få ett modernt närsjukhus med närakut.

 – Det är en framtidsinvestering att bygga ett sjukhus i nya Barkarbystaden. Hela västra regionen har en fantastisk tillväxt och vi behöver flytta ut sjukvård från våra överbelastade akutsjukhus och göra den tillgänglig för fler. Genom fler bostäder, utbyggd kollektivtrafik samt tillgång till sjukvård i hela länet, vill vi bygga regionen stark och säkra fortsatt tillväxt, säger oppositionsfinanslandstingsråd Erika Ullberg (S). 

 – Järfälla jobbar aktivt för en sjukhusetablering i Barkarbystaden och därför välkomnar jag det här initiativet. Antalet kommuninvånare kommer att öka kraftigt de kommande åren, och Barkarbystaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt. Vi behöver ett sjukhus för att invånarna här ska få tillgång till vård samtidigt som vi skapar nya arbetstillfällen i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar