Så kan Stockholms sjukvård bli mer effektiv – välkommen på presentation av Stiernstedts slutrapport

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har låtit utredaren Göran Stiernstedt granska vården i Stockholm.  Välkommen på presentation av hans slutrapport idag klockan 10.00 i landstingshuset.

I sin slutrapport om effektiviteten i Stockholms sjukvård slår Stiernstedt fast att vården står inför stora utmaningar. Stockholms läns landsting har den starkaste skattebasen och den högsta landstingsskatten av alla landsting i Sverige. Men är Stockholms hälso- och sjukvård därmed också bäst? I sin nya rapport konstateras att svensk vård har förhållandevis gott om resurser. Det råder således ingen generell resursbrist inom vården. Problemet är hur vi använder resurserna.

Stiernstedt föreslår flera åtgärder för att få en effektivare vård. Vården behöver omfördela resurser, bland annat från sjukhus till vårdcentraler. Han föreslår också en bättre sammanhållen vård i form av samverkan mellan kommuner och landsting för att primärvården för våra mest sjuka äldre skall utföras effektivare.

Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting säger att Stiernstedts utredning är ett välkommet tillskott i debatten om hur framtidens hälso- och sjukvård ska bli mer effektiv.

-          Stiernstedts rekommendationer kommer att vara ett viktigt underlag i vår politikutveckling för en effektivare vård. Jag ser fram emot att diskutera innehållet i rapporten, säger Erika Ullberg.

 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting arrangerar ett öppet seminarium idag, måndagen den 6 mars kl 10.00-11.30, i landstingshuset i Stockholm där Göran Stiernstedt presenterar sin rapport i sin helhet. Efter en presentation av Stiernstedt följer en paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor.

Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin

Paneldeltagare:
Peter Graf, VD vårdbolaget TioHundra
Karin Kaloczy, Sverigechef divisionschef sjukvård, Aleris
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S)

Bakgrund

Socialdemokraterna sitter i opposition i Stockholms läns landsting och tar hjälp av experter, professionsföreträdare och patientföreningar för att utveckla vår hälso- och sjukvårdspolitik. I januari 2016 gav vi Göran Stiernstedt i uppdrag att granska vården i Stockholm med utgångspunkt i SOU 2016:2 Effektiv vård. Stiernstedt presenterade en problembeskrivande delrapport i juli 201 i Almedalen.


För frågor och vidare information kontakta:

Anna-Karin Grenninger

Kommunikationsansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

anna-karin.grenninger@sll.se

070-737 44 66

Prenumerera

Dokument & länkar