Sjukhusens underskott: ”(M) har satt privatiseringar före viktiga sjukvårdsinvesteringar”

DN STHLM kan idag berätta att samtliga sjukhus i Stockholms län förutom Karolinska gör stora underskott i år. Det är inte förvånande, det är väl känt att sjukhusens kostnader ökat under flera år och i grund och botten beror det på att Landstingsmoderaterna prioriterat avknoppningar och privatiseringar framför att rusta sjukvården i takt med behoven. Socialdemokraterna vill se större satsningar på personalen och minskad administration.

-  Styrningen av sjukvården måste förändras. Filippa Reinfeldt har haft sju år på sig att göra nödvändiga investeringar och personalrekryteringar för att anpassa sjukvården för en åldrande befolkning och stark befolkningstillväxt. Det viktigaste framöver är att omedelbart ta fram en kompetensförsörjningsplan för att säkerställa en bra bemanning och minska administrationen för sjukvårdspersonalen för att frigöra mer tid till patienterna. Socialdemokraterna avsätter nästan en halv miljard för att kunna rekrytera ny personal, säger Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson.

-          Genom att satsa pengarna på rätt saker kommer vi även få bukt med kostnadsökningarna i landstinget. God ekonomi kommer av rätt investeringar i rätt tid. Valet 2014 kommer stå mellan en fortsatt privatiseringslinje som enda lösning på allt eller en omtänksammare vårdpolitik som sätter sjukvårdspersonalens tid med patienter i första rummet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Presskontakt:

Malin Appelgren, 070 - 737 41 64

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar