Socialdemokraternas oppositionsbudget: 950 miljoner mer till patienter och resenärer



Pressinbjudan från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

2007-10-31

Presskontakt Magnus Ljungkvist 070-737 41 74

Socialdemokraternas oppositionsbudget: 950 miljoner mer till patienter och resenärer Idag presenterade socialdemokraterna idag sin oppositionsbudget. Budgeten innehåller stora satsningar på både sjukvården och kollek- tivtrafiken. Förslaget innebär 400 miljoner kronor mer till sjukvården och 450 miljoner mer till kollektivtrafiken än den moderata budgeten.
– Vi har ett starkt budgetförslag som sätter patienten och resenären i fokus, säger Ingela Nylund Watz

Både patienter och resenärer upplever i sin vardag de stora behoven i sjukvård och kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Därför sätter socialdemokraterna rejäla satsningar framför en sänkt skatt. Den socialdemokratiska oppositionsbudgeten innebär en stor satsning på närsjukvård – med bevarade närakuter och stärkt barnvård. Budgeten innehåller också en satsning på kollektivtrafiken – där enhetstaxan återinförs och priset på månadskortet inte höjs.

På sjukvården satsas 400 miljoner kronor mer. Det innebär bland annat följande satsningar: ? 110 mkr till närsjukvården ? Barnsjukvården, 64 mkr mer än borgarna ? Psykiatri och missbruksvård (exkl BUP), 45 mkr ? De äldres sjukvård, 35 mkr mer ? Folkhälsa, 35 mkr mer ? Akutsjukvården, 50 mkr mer

På kollektivtrafiken satsas 450 miljoner kronor mer: ? Ingen höjning av SL:s månadskort, 210 mkr ? Enhetstaxa utan zoner i SL-trafiken återinförs, 170 mkr ? Satsning på utökad trafik, 70 mkr

– De försämringar i vården och trafiken som blir resultatet av den borgerliga politiken är onödiga och skadliga för hela länet. Stockholmarna förtjänar en politik som kan garantera både hälsa och tillväxt, säger Ingela Nylund Watz, socialdemokratisk gruppledare



1

Prenumerera