Stockholm står för varannan förlossningshänvisning

Förra veckan släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport med slutsatsen att förlossningsvården i Sverige fungerat väl under sommaren. Men siffror från landstingsförvaltningen visar att över hälften av hänvisningarna till andra landsting skett från förlossningsavdelningar i Stockholm.
Jag tycker det är förskräckligt att Sveriges rikaste landsting inte kan erbjuda födande kvinnor en förlossningsvård som går att lita på, säger Erika Ullberg Oppositionslandstingsråd (S). 

Enligt SKL:s rapport hänvisades totalt 104 kvinnor till andra landsting för att föda under sommaren (15 juni – 15 aug).[1] Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har även dokumenterat antalet utomläns hänvisningar.

Totalt hänvisade landstinget 56 kvinnor för att föda i andra landsting under sommarmånaderna (12 juni – 13 augusti)[2].

– Det är ingen sommarkris, utan ständigt extremt pressat och tight till följd av platsbrist och svårigheterna med att bemanna.Det moderatledda landstingsstyret sa nej till att införa samma schema som på aktuen, trots att det skulle ha gett personalen bättre möjligheter till återhämtning och fått barnmorskor att stanna kvar, säger oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) om siffrorna.

”Det krävs en helt annan personalpolitik”

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill tillföra 150 miljoner kronor till mödra- och förlossningsvården i länet. Genom detta vill vi uppnå målet om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning.

– Det krävs en helt annan personalpolitik än den som de styrande moderaterna bedriver för att få barnmorskorna att orka och vilja arbeta inom förlossningsvården. Vi behöver göra fler försök med arbetstidsförkortning och flexibla scheman som ett sätt att stärka arbetsmiljön, säger Erika Ullberg.

[1] https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/sablevsommarenivarden2017.13400.html

[2] Siffrorna är tagna från den sjunde till femtonde rapporten om vården under sommaren som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomfört.

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2017/08/Rapportering-om-varden-under-sommaren/

 

För frågor och vidare information kontakta:

Andreas Enbuske

Pressansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

andreas.enbuske@sll.se 

070-737 65 70  

 

www.socialdemokraterna.se/stockholm 

Prenumerera

Media

Media