Symbolpolitik bygger inte Spårväg SydPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2009-06-12

Symbolpolitik bygger inte Spårväg Syd Socialdemokraterna valde igår att avslå Moderaternas förslag till så kallad avsiktsförklaring för infrastrukturen i Stockholm på Kommunförbundet Stockholms läns styrelsemöte. De borgerliga partierna och Socialdemokraterna är fortsatt överens om vilka infrastrukturinvesteringar som bör göras framöver. Men oenighet råder när det gäller finansieringen.

– Moderaterna lägger fram en avsiktsförklaring som fått omfattande kritik av lokala kommunala företrädare från alla partier. Kommunalråden i Stockholms län brottas idag med växande ekonomiska svårigheter och har svårigheter att klara välfärdens verksamheter. Det är helt fel läge att föra fram en övervältring av kostnader från staten till kommunerna som den borgerliga trafikpolitiken innebär. Den borgerliga regeringen vill inte heller ge några löften om den finansiering som krävs. Därför är avsiktsförklaringen ett politiskt utspel som saknar förutsättningar för att kunna förverkligas, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

– Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med övriga partier om framtiden för Stockholms infrastruktur och åtgärder den kommande planperioden 2010-2021. Men vi socialdemokrater vill se mer pengar till kollektivtrafik, trängselskattens intäkter måste fördelas mellan både vägar och kollektivtrafik, och staten måste ta större ansvar för finansieringen, säger Lars Dahlberg.

– Moderaterna har ingen lösning för tunnelbanan till nya Karolinska och ingen Spårväg Syd som kan ge Södertörn bättre utvecklingsmöjligheter. Det duger inte, säger Lars Dahlberg.Presskontakt: Ida Strutt, pressekreterare, 070-737 39 38, ida.strutt@politik.sll.se www.socialdemokraterna.se/stockholm

1

1

Prenumerera

Dokument & länkar