Take Care: Tillsätt blocköverskridande arbetsgrupp för att utreda journalhantering

Med anledning av DN:s avslöjande av bristerna i landstingets journalhanteringssystem kommer Take Care tas upp som en diskussionspunkt vid dagens Arbetsutskottssammanträde. Socialdemokraterna kommer vid dagens möte föreslå att en blocköverskridande arbetsgrupp ska bildas för att se över hanteringen av elektroniska sjukjournaler i Stockholms läns landsting. 

-          Jag ser mycket allvarligt på de brister som avslöjats i Take Care.  Därför anser vi att det är viktigt att det tillsätts en parlamentarisk beredningsgrupp som får i uppdrag att bereda ärendet om en ny säker informationsinfrastruktur med stöd av såväl en projektgrupp av tjänstemän och en referensgrupp från verksamheten,  säger Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson.

- Vi kräver även en oberoende granskning av informationssäkerhetshanteringen i sin helhet och av landstingsstyrelsens förvaltnings hantering av det aktuella ärendet. Samtidigt är det viktigt med bred politisk samstämmighet att det här behöver åtgärdas. Informationssäkerhet är ett ledningsansvar och landstingsstyrelsen är krisledningsnämnd. Att vi politiker inte fått information om haveriets omfattning innan det hamnade i tidningarna är helt oacceptabelt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressansvarig, 070- 737 41 64

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar