Utebliven t-bana till Östra Karolinska dyr affär för landstinget

Idag fattade landstingstyrelsen beslut om organisation för den fortsatta planeringen av Östra Karolinskaområdet. Trots de storslagna planerna för fler bostäder och nya företagsetableringar inom t.ex. Life Science saknas en realistisk plan för hur området ska trafikförsörjas. De redan långt gångna planerna på utbyggd tunnelbana har stoppats av Moderaterna till förmån för en ännu oklar spårvagnslösning. Därmed sjunker markvärdena för hela området.  

-          Landstinget som är ägare av marken går miste om stora intäkter. De är pengar som skulle kunna användas för utbyggd tunnelbana.  Det är helt obegripligt att landstinget som äger både marken och frågan om trafiklösning inte väljer det mest kostnadseffektiva förslaget. Moderaterna låter spårvagnsromantik gå före en realistisk trafiklösning. Tunnelbana skulle ge större exploateringsmöjligheter för bostäder och arbetsplatser, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson.

-          Spårväg sägs ibland vara billigare än tunnelbana men i det här fallet är det precis tvärtom. Tunnelbana till området har något högre investeringskostnad men den har mycket högre kapacitet, lägre driftskostnad och ger högre markvärden. Landstingsmajoriteten skjuter sig själva i foten, säger Helene Hellmark Knutsson.

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar