Vägen mot ett rättvist vårdvalPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 2008-09-02

Vägen mot ett rättvist vårdval Det går att åstadkomma ett rättvist vårdval i Stockholmsregionen. Ett vårdval där patienterna kan välja och där resurserna fördelas efter vårdtyngd. Idag presenterade socialdemokraterna i Stockholms läns landsting ett förslag till ny ersättningsmodell för vårdvalet i Stockholm.
– Detta är första steget i det reformpaket vi lägger fram för väljarna i Stockholm. Vi vill ha en modell som tar sociala hänsyn. Det går att förena valfrihet med rättvisa, säger socialdemokraternas gruppledare Ingela Nylund Watz

Socialdemokraterna presenterade idag en ny ersättningsmodell för primärvården i Stockholms län. Modellen bygger på att man fördelar resurserna efter vårdtyngd. Idag ger det borgerliga systemet samma ersättning för all slags vård, vilket gynnar välbeställda områden där befolkningen är friskare.

– Det räcker inte med kosmetiska förändringar som de som idag presenterades på DN-debatt. Utvärderingen av vårdval Stockholm visar tydligt att resurserna fördelas fel över länet, på det har den borgerliga alliansen inte något svar. Men vi har en politik för vad som behöver göras och hur det kan göras, säger Ingela Nylund Watz.

Socialdemokraterna vill kombinera valfrihet med rättvisa genom att styra vårdens resurser mot behoven. Det enda sättet att kompensera för skillnader i befolkningen även med en individbaserad vårdvalsmodell är att ersätta vårdgivare efter patientens enskilda vårdtyngd. Ersättningarna till vården ska i socialdemokraternas förslag fördelas enligt ACG-modellen (Adjusted Clinical Groups). ACG baseras på diagnoser och ersätter därmed vårdgivarna för den faktiska vård de listade patienterna konsumerar.

– Resultatet av Vårdval Stockholm har varit att vården i stora delar av länet har försämrats kraftigt när resurser har förts över till områden med god hälsa. Vi vill istället att vården ska fördelas efter behov, där går den politiska skiljelinjen idag. I ett första steg har vi nu sett över ersättningsmodeller och sedan kommer vi också belysa det förebyggande hälsoarbetet och problemen med den fria etableringen, säger Ingela Nylund Watz.

Kritiken mot resursfördelningen i Vårdval Stockholm har varit massiv. På det svarar nu den borgerliga alliansen med sju kosmetiska förändringar. Men förändringar av tolkersättningar och åldersersättning förändrar inte snedfördelningen i grunden. Där behövs en kraftfull politik.

– Det är en vattnig soppa Filippa Reinfeldt kommer dragandes med för att lösa misslyckandet med Vårdval Stockholm. Vaga löften om satsningar på förebyggande hälsovård och miljö är ett dåligt svar på en politik som ökat klyftorna i vårt län, avslutar Ingela Nylund Watz

Presskontakt: Magnus Ljungkvist, pressekreterare, 070-737 41 74, magnus.ljungqvist@politik.sll.se Ida Strutt, pressekreterare, 070-737 39 38, ida.strutt@politik.sll.se1

Prenumerera