3000 elever erbjuds sommarskola i Stockholm

Under sommaren 2017 kommer cirka 3000 elever i Stockholms stad att erbjudas möjligheten att gå på sommarskola. 

I grundskolan är det cirka 920 elever erbjuds sommarskola på 44 olika skolor inom staden och för gymnasiet handlar det som över 2000 elever som erbjuds sommarskola på Blackebergs och Thorildsplans gymnasium.

För grundskolan handlar det om alla elever i åk 4-9 som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet eller saknar godkända betyg som erbjuds lovskola.

- Sommarskola är en viktig möjlighet för att kunna komma ikapp ämnen som man av olika skäl inte hunnit med under skolåret. Jag tycker att det är bra att så många elever tar den chansen, att under några av sina sommarlovsveckor istället fokusera på att läsa in sin gymnasiebehörighet eller ta betyg i viktiga ämnen för att kunna fortsätta vidare till gymnasiet, högskolan eller ut i arbetslivet, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

I gymnasiet så är det elever vid nationella program, nyanlända elever samt elever från grundskolan som saknar ett eller ett par ämnen för att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program som erbjuds sommarskola.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera