5 miljoner till idrottande tjejer i ny jämställdhetssatsning

Idrottsnämnden kommer den 24 april besluta om att anlägga en ny dansbana och trampolin i Rågsved. Projektet har utformats genom dialog med unga tjejer, i syfte att öka den fysiska aktiviteten i området.

Tidigare har en aktivitetsyta byggts med en konstgräsplan, samt en spontanidrottsyta med motorikbana, klätterhinder anpassat för personer med olika typer av funktionshinder, boulebana samt friidrottsyta vid Rågsveds BP. En yta lämnades intakt för senare projekt.

- Vi ska ha ett rikt idrottsliv i Stockholm, och möjlighet till fler spontanidrottsytor. Vi ser i forskningen att unga tjejer är mindre fysiskt aktiva, och vi vill vända den utvecklingen med en jämlik och jämställd idrottspolitik, säger Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd.

Rågsveds IF har beviljats stöd från idrottsnämnden för projektet ”Tjejerna i Råg­sved” med målet att aktivera unga och fysiskt inaktiva tjejer med utländsk bakgrund. I projektet har unga tjejer erbjudits att vara med i planeringen av en yta invid Rågsveds BP. I dialog med tjejerna har staden kommit fram till att platsen ska kompletteras med fler trampoliner och en dansbana.

- Det är viktigt att ha en dialog med dem som faktiskt ska använda våra idrottsytor i staden. Det här är ett utmärkt exempel där våra ungdomar i staden får vara med och påverka på riktigt, säger Emilia Bjuggren (S), idrottsborgarråd.

Fakta:

  • Byggstart 2018-08-30
  • Invigning 2018-11-30
  • Kostnad: 5 mnkr

Forskningsprojektet Ung livsstil har visat att flickor i deltar mindre i det fritidsutbud som finns i staden än vad pojkar gör. Flickor vill i större utsträckning än killar att det ska finnas olika former av gruppverksamhet med kulturell inriktning, t.ex. dans. Stadens satsningar ska riktas särskilt mot dem som idag rör sig minst.

Mer information om projektet här: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1931547

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media