50 miljoner kronor för att öka likvärdigheten i Stockholms skolor

Skolverket är nu klara med hur den första delen av statsbidraget för ökad likvärdighet ska fördelas. För Stockholms stads handlar det om ytterligare 50 miljoner kronor i år för att stärka likvärdigheten i stadens skolor. 

Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i grundskolan, exempelvis fler lärare, bygga ut elevhälsan på skolan och utökad tid för lärarnas kompetensutveckling. 

Att bryta skolsegregationen och ge alla elever en bra start på sin utbildningsresa är det viktigaste uppdraget vi har. De senaste årens satsningar på skolan börjar ge resultat – betygen ökar och ökar också mest i skolorna med de tuffaste utmaningarna. Vi måste fortsätta att prioritera skolan före skattesänkningar och värna våra barn från borgerliga marknadsexperiment, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

Regeringen aviserade förra året att de kommer att satsa över sex miljarder mer på den svenska skolan de kommande tre åren. Redan förra året kom statsbidraget för ökad jämlikhet, där Stockholms stad fick ta del av 33 miljoner kronor. Det nya statsbidraget för likvärdighet kommer att delas ut under tre år. När bidraget är fullt utbyggt 2020 så kommer det handla om cirka 400 miljoner kronor till Stockholms skolor.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media