6000 kr mer i månaden för legitimerade lärare

Majoriteten i Stockholms stad beslutade i budgeten för 2018 att göra en särskild satsning på lönetillägg för lärare i ytterstaden. 

Nu är det klart att Hässelbygårdsskolan och Hagsätra-/Ormkärrsskolan är de två skolor där legitimerade lärare, specialpedagoger, förskollärare, utbildade fritidspedagoger och biträdande rektorer får ett lönetillägg på sex tusen kronor i månaden från första mars till 31 december 2018. Pilotprojektet syftar till att se om ett lönetillägg för lärare i skolor med högt socioekonomiskt index bidrar till ett ökat söktryck för lediga lärartjänster i dessa skolor.

- Bara i Stockholms stad behöver vi rekrytera över 1600 nya lärare per år. För att underlätta för skolor med de tuffaste utmaningarna att rekrytera lärare vill vi pröva om en högre lön gör det lättare för skolorna att rekrytera och behålla lärare. Förutom att erbjuda konkurrenskraftiga löner kommer vi under året att fokusera på åtgärder som förbättrar lärarnas arbetsmiljö, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

En utvärdering genomförs efter årets slut för att se om skolorna har lyckats rekrytera och behålla kvalificerade medarbete.

Presskontakt: Yasmin Hussein 076-122 92 33

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media