Allvarliga brister i äldrevården uppdagade

Imorgon, torsdag 4/9, kommer ett extra sammanträde hållas i Södermalms stadsdelsnämnd. Initiativet kommer från socialdemokraterna mot bakgrund av att Länsstyrelsen riktat allvarig kritik mot ett äldreboende i stadsdelen.I våras skedde mot bakgrund av privatiseringsdirektiven en ny upphandling av Vintertullens äldreboende på Södermalm. Den borgerliga majoriteten tog fram ett underlag för upphandlingen där priset och inte kvaliteten till största delen skulle avgöra vem som skulle ta över boendet. Trots varningar från oppositionen genomfördes upphandlingen och Attendo Care tog över Vintertulllens äldreboende den 1 april 2008. Vid antagandet av anbudet framkom uppgifter om en kraftig personalminskning på boendet. Sammanlagt minskade personalen med 26 helårsanställningar i samband med övertagandet, vilket fått stora konsekvenser för omsorgens kvalitet.

Den 22 maj genomförde Länsstyrelsen i Stockholms Län en oanmäld kontroll av äldreboendet. Under denna kontroll framkommer ett flertal allvarliga brister:

- Äldre har lämnats fastspända med stängd dörr och neddragna gardiner utan möjlighet att larma, - både personalen och boende rapporterar om underbemanning, - äldre tvingas lägga sig redan klockan 18.00, - tid för pratstunder och promenader finns inte länge och - journalföringen brister på grund av att "det inte hinns med",

- Privatiseringen som sker inom äldreomsorgen utgår inte från stockholmarnas behov. Jag hoppas att detta exempel får dom att börja tänka om, säger Leif Rönngren (s) vice ordförande i äldrenämnden.

- Jag har varit med om flera äldreboenden som inte fungerat som de ska men det här är nog det värsta jag har varit med om. Det här är inte acceptabelt, säger Jan Forsell (s) vice ordförande i stadsdelsnämnden.

– Den kraftliga personalminskningen har varit förödande för äldreboendet som bara på ett par månader verkar ha tappat kontrollen. Man måste ha bemanning att vården åtminstone lever upp till lagens krav, säger Leif Rönngren.

– Vi måste nu överväga att återta äldreboendet i kommunal drift, avslutar Jan Forsell.

För mer information, kontakta;

Jan Forsell (s) Vice ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd 073-986 03 73

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Bilagt finns Länsstyrelsens rapport samt oppositionens skrivelse och reservation i ärendet.

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera