Arkitekttävlingen i Rinkeby presenteras

Den 2 februari 2018 presenteras idétävlingen Rötterna i Rinkeby. 

Syftet är att samla in förslag som kan bidra till att främja en hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby, med skolan i centrum.

 Med tävlingen Rötterna i Rinkeby vill vi lyfta skolans möjlighet att påverka ett område. Hur kan vi förstärka det som är bra och samtidigt hitta nya sätt för att skapa skolan mitt i byn, en självklar samlingspunkt att vara stolt över, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Målsättningen är att inspirera till diskussioner om vilken roll skolan och dess närmiljö kan spela för att påverka utvecklingen i en stadsdel. Diskussioner som förhoppningsvis kan leda till konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby och i förlängning i andra delar av Stockholm. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och är öppen för alla. Prissumman är 1,5 miljoner kronor, som fördelas mellan de vinnande bidragen.

Samtidigt anordnas en tävling öppen för Rinkebys skolklasser, från förskoleklass upp till årskurs 6. Hur vill de förändra och förbättra sin skolmiljö? Vinnande bidraget belönas med en heldag på Gröna lund för hela klassen.

Informationsmötet kommer att hållas den 2 februari kl. 14:00 i Rinkebyskolans aula, Rinkebystråket 53. Skolborgarrådet Olle Burell (S), SISAB:s vd, Rinkebyskolans rektor och Sveriges Arkitekters processledare kommer att medverka.

Idétävlingen genomförs av stadens skolfastighetsbolag SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) som är en av Sveriges största fastighetsägare med sina 600 förskolor och skolor runt om i Stockholms stad.

Mer information om tävlingen och hela programmet finns på: https://www.arkitekt.se/tavling/sisab-soker-hallbara-ideer-morgondagens-rinkeby/

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media