Björklund bluffar igen

Den borgerliga regeringen presenterade idag på DN-debatt en satsning på Komvux med 1,2 miljarder kronor. I praktiken tillförs 200 miljoner kronor den 2009, 400 miljoner kronor 2010 och 600 miljoner kronor efter utgången av mandatperioden. Utbildningsminster Jan Björklund (fp) ger alltså tillbaka samma summa, 600 miljoner kronor, som regeringen hitintills tagit bort från kommunernas vuxenutbildning. Den utlovade satsningen är med andra ord ett nollsummespel. Och på kommunal nivå har Komvux idag mindre resurser än 2006.- Att säga att den nationella peng som den borgerliga regeringen presenterar är en satsning är inte sant. I praktiken lägger de bara tillbaka de pengar de tidigare sparat in på Komvux. Direkt efter att de fått makten drog de in 600 miljoner kronor i statligt stöd till vuxenutbildningen. Regeringen har heller inte räknat med kostnadsökningen inom komvux på närmare 500 miljoner kronor under fyra år. Det blir med andra ord inte mycket kvar av deras så kallade satsning.

- Jan Björklund visar sig ha lika bristande kunskaper i matematik som i statistik. Utbildningsministern borde ta tjänstledigt för att bättra på sina matematikkunskaper. I dagsläget kan det dock vara svårt att få en plats på Komvux, avslutar Roger Mogert.

För mer information, kontakta:

John Zanchi Pressekreterare 0761-229 199

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera